shopup.com

 

รับตัวแทนจำหน่าย
ทั่วประเทศ
063-194-4651

511166

ดูหน้า

บริการของเรา

บริษัท บีวีเคซี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

ก่อตั้งขึ้นเพื่อ นำเข้าสินค้า เพื่อเป็นวัตถุดิบ เกียวกับอาหาร เสริม และอุตสาหกรรมโรงงาน

วัตถุดิบที่นำเข้าเป็นวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูง จากประเทศ อเมริกา, นิวซีแลนด์, ญ๊่ปุ่น ฯลฯ

มีวัตถุดิบ เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าไม่ว่าจะเป็น ร้านค้าปลีก หรือโรงงานอุตาหกรรมขนาดเล็ก

ขนาดหลาง หรือขนาดใหญ่ พร้อมรองรับ ลูกค้าทุกกลุ่มเป้าหมาย พร้อมทั้งเงื่อนไข ด้านราคา 

และความสะดวกสบายในการ ซื้อสินค้า และการขนส่ง ที่มีมาตรฐาน 

สามารถติดต่อได้หลายช่องทางการติดต่อ เพื่อขอราคาวัตถุดิบของสินค้า

Tel: 02-019-5572

Mobil: 065-554-5945

Line:0631944651

website: www.bvkcenterpirse.com


30 มิถุนายน 2563

ผู้ชม 4844 ครั้ง

Engine by shopup.com